Booking – OPĆI UVJETI POSLOVANJA


OPĆI UVJETI POSLOVANJA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 

Zahvaljujemo na rezervaciji i molimo Vas da obratite pažnju na sljedeće uvjete poslovanja:

 Tomo d.o.o.,  Apartmani Tomo P.J. 2, M. Rupčića 12, Vinica

IBAN (međunarodni broj bankovnog računa): 

HR5123400091110239001

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

10000 Zagreb, Račkoga 6, Croatia

SWIT CODE: PBZGHR2

 

 • Informacije o smještaju u TOMO d.o.o., Apartmani Tomo P.J. 2, M. Rupčića 12, Vinica, gosti mogu saznati putem web stranica, putem e-maila, telefonski ili neposredno na recepciji, te na isti način izvršiti rezervaciju.

Izvršenom  rezervacijom gost potvrđuje da prihvaća Opće uvjete i Pravila kućnog reda .

 • Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti avans od 30,00% ukupne cijene rezervacije isključivo na IBAN firme TOMO d.o.o., Apartmani Tomo P.J. 2, M. Rupčića 12, Vinica (U skladu s čl. 15 Ugovora o otvaranju i vođenju deviznog računa) uz obavezan poziv na broj/Vaš ID i opis Potvrda rezervacije
 • Prijava u objekt moguća je nakon 14:00 sati, na dan dolaska.
 • Odjava iz objekta mora se obaviti do 10:00 sati, na dan odlaska.
 • TOMO d.o.o., Apartmani Tomo P.J. 2, M. Rupčića 12, Vinica, pridržavaju pravo naplatiti dodatne troškove za zakašnjele odjave.
 • Molimo da uzmete u obzir da se djeca starosti od 12 godina i više, smatraju odraslima te im se naplaćuje puna cijena noćenja. Prilikom rezervacije smještaja, obavezni ste djecu stariju od navedenog pribrojiti odraslim osobama.
 • Boravak za djecu do 5 godina, uz pratnju roditelja, je besplatan na postojećem ležaju ili dječjem krevetiću.
 • Za djecu od 5 do 12 godina noćenje je u pola cijene.
 • Djeca do 12 godina – oslobođeni plaćanja boravišne pristojbe.
 • Djeca od 12 do 18 godina plaćaju 50,00 % boravišne pristojbe.
 • Boravišna pristojba (N. 71/2018, Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2019. godinu) za Općinu Maruševec iznosi 7,00 kn po osobi.
 • U cijenu su uračunati PDV, boravišna pristojba, prijava i osiguranje.
 • Kućni ljubimci nisu dozvoljeni.
 • Iznos unaprijed dogovorenih noćenja plaća se odmah prilikom dolaska, prvog dana korištenja smještaja u suprotnom apartmani Tomo P.J.2 će zadržati gostov osobni dokument (putovnica, osobna iskaznica…)do potpune isplate.
 • TOMO d.o.o., Apartmani Tomo P.J. 2, M. Rupčića 12, Vinica, ne odgovara za gubitak ili krađu prtljage, dragocjenosti u smještajnom objektu. Izgubljena prtljaga ili dragocjenosti, kao i krađa istih se prijavljuju Apartmanima Tomo P.J.2, M. Rupčića 12, Vinica, i nadležnoj policijskoj postaji.
 • Sve Vaše vrijedne stvari možete zaštititi spremajući ih u sef. Korištenje sefa se ne naplaćuje.
 • Za izgubljene stvari, TOMO d.o.o., Apartmani Tomo P.J. 2, M. Rupčića 12, Vinica, osigurava godinu dana čuvanja stvari koje su gosti ostavili u smještaju.
 • Ukoliko želite promijeniti, otkazati napravljenu rezervaciju i za sve dodatne informacije molimo da kontaktirate našu rezervacijsku službu na e-mail apartmani@tomo.hr
 • TOMO d.o.o., Apartmani Tomo P.J. 2, M. Rupčića 12, Vinica, pridržavaju pravo odbiti, otkazati ili izmijeniti rezervaciju ukoliko je došlo do zlouporabe našeg rezervacijskog sustava ili je ista napravljena očiglednom greškom korisnika.

 

UVJETI OTKAZA REZERVACIJE

Rezervaciju držimo do 20:00 sati na dan dolaska.

 • U slučaju otkaza rezervacije 7 dana prije dolaska, naplaćuje se 0,00% od iznosa garancije.
 • U slučaju otkaza rezervacije 6-2 dana prije dolaska, naplaćuje se 50,00% od iznosa garancije.
 • U slučaju otkaza rezervacije 1-0 dana prije dolaska, naplaćuje se 100,00% od iznosa garancije.
 • U slučaju nedolaska gosta, naplaćuje se 100,00% iznosa od avansa.

PRIVATNOST

 • TOMO d.o.o., Apartmani Tomo P.J. 2, M. Rupčića 12, Vinica, poštuje Vašu privatnost. Molimo pročitajte našu izjavu o zaštiti privatnosti i kolačićima za više informacija.
 • Svi Vaši osobni podaci dobiveni prilikom Rezervacije koriste se i obrađuju u skladu s Općom uredbom za zaštitu podataka (N.N. 42/18).
 • TOMO d.o.o., Apartmani Tomo P.J. 2, M. Rupčića 12, Vinica obvezuje se da će sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća te hrvatskog zakonodavstva čuvati povjerljivost svih Vaših osobnih podataka koje obrađuje i sa kojim dolazi u doticaj  te iste koristi isključivo u zakonitu i poštenu svrhu. Vaši osobni podaci neće se dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama.

 

KREDITNA KARTICA ILI BANKOVNA DOZNAKA

Rezervacija se potvrđuje kreditnom karticom, ali ista se naplaćuje tek kod dolaska u naše apartmane. TOMO d.o.o., Apartmani Tomo P.J. 2, M. Rupčića 12, Vinica zadržavaju pravo predautorizacije jednog djela iznosa rezervacije.

TOMO d.o.o., Apartmani Tomo P.J. 2, M. Rupčića 12, Vinica nude mogućnost plaćanja rezervacije (cjelokupno ili djelomično i ovisno o tome što je propisano u uvjetima plaćanja) izravno firmi Tomo d.o.o., Apartmanima Tomo P.J. 2, M. Rupčića 12, Vinica, tijekom postupka Rezervacije putem online uplate (u skladu s ponudom i smjernicama banke).
Uplata se obrađuje na siguran način s Vaše kreditne/debitne kartice ili s bankovnog računa na bankovni račun.

Za određene (bez povrata novca) cijene ili posebne ponude, molimo Vas da uzmete u obzir da TOMO d.o.o., Apartmani Tomo P.J. 2, M. Rupčića 12, Vinica, mogu zahtijevati plaćanje unaprijed putem mrežnog transfera (ako je dostupan) ili putem kreditne kartice, te se Vaša kartica može predautorizirati ili teretiti (ponekad bez mogućnosti vraćanja novca) nakon napravljene Rezervacije.

Molimo Vas da prije Rezervacije pažljivo provjerite informacije i uvjete (rezervacije) usluga, u protivnom TOMO d.o.o., Apartmani Tomo P.J. 2, M. Rupčića 12, Vinica, ne snose nikakvu odgovornost za bilo kakvo neodobreno, navodno ili pogrešno terećenje koje se izvrši s vaše kreditne kartice i ne može se tražiti niti izvršiti povrat novca ni za jedan iznos ili terećenje koje se dogodilo na navedeni način.

 

PLAĆANJE UNAPRIJED, OTKAZIVANJE, NEDOLAZAK I KORISNE INFORMACIJE

Opća pravila vezana za otkazivanje rezervacije, izmjene ili nedolazak u naše apartmane stoje Vam na raspolaganju na našoj web stranici.

 

Sukladno čl. 10. st. 1. točka 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18) i čl.10. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15) gost može podnijeti pisani prigovor na kvalitetu naših usluga i to pismeno ili osobno u poslovnim prostorijama na adresi Apartmana Tomo P.J. 2 Gustava Krkleca 14, Donje Ladanje, 42243 Maruševec ili putem e-maila na adresu apartmani@tomo.hr.

 

Molimo Vas da prilikom rezervacije pažljivo provjerite sve informacije i uvjete (rezervacije) naših usluga.
Imajte na umu da se Rezervacija smještaja koja zahtjeva uplatu pologa ili plaćanje unaprijed (cjelokupnog ili djelomičnog iznosa) može otkazati (bez prethodne obavijesti ili upozorenja) ukoliko se relevantni (preostali) iznos(i) ne mogu u cijelosti naplatiti na relevantni predviđeni dan uplate u skladu s relevantnim uvjetima plaćanja.

Uplaćeni avans možete iskoristiti u roku od 90 dana, nakon toga više ne vrijedi.

Kako bi se valjano dovršila i osigurala Vaša Rezervacija, morate koristiti svoju točnu adresu e-pošte. Ne priznajemo i ne snosimo nikakvu odgovornost (i nismo obavezni provjeriti) bilo kakve pogrešne ili netočno napisane adrese e-pošte te pogrešno napisane brojeve telefona, mobitela ili kreditnih kartica.

U slučaju zlouporabe naše rezervacijske platforme sami snosite posljedice na vlastitu štetu.

Sve eventualne nepravilnosti i sporove između gostiju i TOMO d.o.o., Apartmani Tomo P.J. 2, M. Rupčića 12, Vinica, nastojati će se riješiti sporazumno, no ako to neće biti moguće iznijeti će spor pred stvarno nadležan Općinski sud u Varaždinu.

 

GENERAL BUSINESS TERMS

Thank you for booking and please note the following terms of business:

 Tomo Ltd., Apartments Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica

IBAN (International Bank Account Number):

HR5123400091110239001

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

10000 Zagreb, Rackoga 6, Croatia

SWIT CODE: PBZGHR2

 • Accommodation information at TOMO d.o.o., Tomo P.J. Apartments 2, M. Rupcica 12, Vinica, guests can find out via web site, e-mail, telephone or directly at the reception, and in the same way make a reservation.

By making a reservation, the guest confirms that he accepts the General Terms and Conditions of the house rules.

 • When booking, an advance payment of 30.00% of the total price of the reservation is required exclusively on the IBAN of the company TOMO Ltd., Apartments Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica (In accordance with Article 15 of the Agreement on opening and maintaining a foreign currency account) with mandatory reference to number / Your ID and description Confirmation of reservation
 • Check-in is possible after 14:00 on the day of arrival.
 • Check-out must be done by 10:00 on the day of departure.
 • TOMO Ltd., Apartments Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica, reserve the right to charge additional costs for late check-out.
 • Please note that children 12 years of age and older are considered adults and will be charged the full price per night. When booking accommodation, you are required to include children older than the above adults.
 • Children under 5 accompanied by their parents are free of charge on existing beds or cots.
 • For children from 5 to 12 years the price is half the price.
 • Children under 12 years – exempt from paying the sojourn tax.
 • Children from 12 to 18 years pay 50.00% of the sojourn tax.
 • Residence tax (N.N. 71/2018, Regulation on determining the residence tax for 2019) for the Municipality of Maruševec is 7,00 kn per person.
 • VAT, sojourn tax, registration and insurance are included in the price.
 • Pets are not allowed.
 • The amount of pre-arranged overnights is payable on arrival, on the first day of using the accommodation otherwise apartments Tomo P.J.2 will retain the guest’s identity document (passport, identity card…) until full payment.
 • TOMO Ltd., Apartments Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica, not responsible for loss or theft of luggage, valuables at the property. Luggage or valuables lost and stolen are reported to Tomo P.J.2 Apartments, M. Rupcica 12, Vinica, and to the relevant police station.
 • You can protect all your valuables by storing them in a safe. There is no charge for using the safe.
 • For Lost Things, TOMO d.o.o., Tomo Apartments P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica, provides one year of keeping things that guests have left in their accommodation.
 • If you want to make a change, cancel your reservation and for any additional information please contact our reservation department at e-mail apartmani@tomo.hr
 • TOMO Ltd., Apartments Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica, reserve the right to refuse, cancel or modify a reservation if our reservation system has been misused or has been made manifestly by a mistake by the user.

 

RESERVATION CANCELLATION CONDITIONS

The reservation is held until 20:00 on the day of arrival.

 • In case of cancellation 7 days before arrival, 0.00% of the guarantee amount will be charged.
 • In case of cancellation 6-2 days before arrival, 50.00% of the guarantee amount will be charged.
 • If canceled 1-0 days prior to arrival, 100.00% of the amount will be charged.
 • In case of no-show, 100.00% of the amount of the advance will be charged.

 

PRIVACY

 • TOMO Ltd., Apartments Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica, respects your privacy. Please read our privacy statement and cookies for more information.
 • All your personal information obtained during the Reservation is used and processed in accordance with the General Data Protection Regulation (N.N. 42/18).
 • TOMO Ltd., Apartments Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica undertakes that in accordance with the provisions of General Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council and of the Croatian legislation, it will preserve the confidentiality of all your personal data that it processes and comes into contact with and that it is used solely for lawful and honest purpose. Your personal information will not be provided / made available for use or otherwise made available to third parties (unauthorized).

 

CREDIT CARD OR BANK TRANSFER

The reservation is confirmed by credit card, but it is only charged upon arrival to our apartments. TOMO Ltd., Apartments Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica reserve the right to pre-authorize one part of the reservation amount.

TOMO Ltd., Apartments Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica offer the possibility of paying the reservation (in whole or in part and depending on what is stipulated in the payment terms) directly to the company Tomo Ltd., Apartments Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica, during the Online Booking process (in accordance with the bank’s offer and guidelines).

Payment is processed securely from your credit / debit card or from bank account to bank account.

For certain (non-refundable) prices or special offers, please note that TOMO Ltd., Apartments Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica, may require payment in advance by online transfer (if available) or by credit card, and your card may be pre-authorized or debited (sometimes without a refund) after making a Reservation.

Please carefully check the information and conditions (reservations) of the service before booking otherwise TOMO Ltd., Apartments Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica, accept no liability whatsoever for any unauthorized, alleged or incorrect debit made on your credit card and cannot be claimed or refunded for any amount or charge that has occurred in the manner specified .

 

PAYMENT IN ADVANCE, CANCELLATION, NON-COMING AND USEFUL INFORMATION

General rules regarding cancellation, modification or non-arrival of our apartments are available on our website.

In accordance with Art. 10, paragraph 1, item 10 of the Catering Act (Official Gazette 85/15, 121/16, 99/18) and Art. Paragraphs 1 and 2 of the Consumer Protection Act (Official Gazette 41/14, 110/15), a guest may file a written objection to the quality of our services, either in writing or in person at the premises of the Tomo P.J. 2 Gustava Krkleca 14, Donje Ladanje, 42243 Maruševec, or by email at apartmani@tomo.hr.

 

Please carefully check all information and conditions (reservations) of our services when booking.

Please note that Reservation of accommodation requiring a down payment or prepayment (full or partial amount) may be canceled (without notice or warning) if the relevant (remaining) amount (s) cannot be fully paid on the relevant scheduled payment date in in accordance with the relevant payment terms.

You can redeem your prepayment within 90 days, after which it is no longer valid.

In order to properly complete and secure your Reservation, you must use your correct email address. We do not acknowledge or accept any liability (and are not required to verify) any incorrect or incorrectly spelled email addresses and misspelled telephone, cellphone or credit card numbers.

In the event of misuse of our reservation platform, you will bear the consequences at your own risk.

All possible irregularities and disputes between guests and TOMO Ltd., Apartments Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica, will endeavor to settle by agreement, but if this will not be possible, they will bring the dispute before the competent Varaždin Municipal Court.

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

 

Vielen Dank für Ihre Buchung und beachten Sie bitte die folgenden Geschäftsbedingungen:

Tomo Ltd., Wohnungen Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica

IBAN (Internationale Bankkontonummer):

HR5123400091110239001

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

10000 Zagreb, Rackoga 6, Kroatien

SWIT CODE: PBZGHR2

 

 • Unterkunftsinformationen bei TOMO d.o.o., Tomo P.J. Apartments 2, M. Rupcica 12, Vinica, können die Gäste per Website, E-Mail, Telefon oder direkt an der Rezeption erfahren und auf die gleiche Weise eine Reservierung vornehmen.

Mit der Buchung bestätigt der Gast, dass er die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hausordnung akzeptiert.

 • Bei Buchung ist eine Anzahlung in Höhe von 30,00% des Gesamtbuchungspreises ausschließlich auf die IBAN der Firma TOMO Ltd., Apartments Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica (In Übereinstimmung mit Artikel 15 der Vereinbarung über die Eröffnung und Führung eines Fremdwährungskontos) mit obligatorischem Verweis auf die Nummer / Ihren Ausweis und die Beschreibung Bestätigung der Reservierung
 • Der Check-in ist am Anreisetag ab 14:00 Uhr möglich.
 • Der Check-out muss am Abreisetag bis 10:00 Uhr erfolgen.
 • TOMO Ltd., Wohnungen Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica, behält sich das Recht vor, zusätzliche Kosten für einen späten Check-out zu berechnen.
 • Bitte beachten Sie, dass Kinder ab 12 Jahren als Erwachsene gelten und den vollen Preis pro Nacht zahlen. Wenn Sie eine Unterkunft buchen, müssen Sie Kinder einbeziehen, die älter als die oben genannten Erwachsenen sind.
 • Kinder unter 5 Jahren in Begleitung ihrer Eltern zahlen keinen Aufpreis in einem der vorhandenen Betten oder Babybetten.
 • Für Kinder von 5 bis 12 Jahren beträgt der Preis die Hälfte.
 • Kinder unter 12 Jahren – von der Kurtaxe befreit.
 • Kinder von 12 bis 18 Jahren zahlen 50,00% der Aufenthaltsgebühr.
 • Die Aufenthaltssteuer (Nr. 71/2018, Verordnung zur Bestimmung der Aufenthaltssteuer für 2019) für die Gemeinde Maruševec beträgt 7,00 kn pro Person.
 • Mehrwertsteuer, Kurtaxe, Anmeldung und Versicherung sind im Preis inbegriffen.
 • Haustiere sind nicht erlaubt.
 • Der Betrag für die im Voraus vereinbarten Übernachtungen ist bei der Ankunft am ersten Tag der Nutzung der Unterkunft zu zahlen. Andernfalls bewahren die Apartments Tomo P.J.2 den Ausweis des Gastes (Reisepass, Personalausweis…) bis zur vollständigen Bezahlung auf.
 • TOMO Ltd., Wohnungen Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica, nicht verantwortlich für den Verlust oder Diebstahl von Gepäck, Wertsachen auf dem Grundstück. Verlorene und gestohlene Gepäckstücke oder Wertsachen werden den Tomo P.J.2 Apartments, M. Rupcica 12, Vinica, und der zuständigen Polizeistation gemeldet.
 • Sie können alle Ihre Wertsachen schützen, indem Sie sie in einem Safe aufbewahren. Die Benutzung des Safes ist kostenlos.
 • Für verlorene Dinge, TOMO d.o.o., Tomo Apartments P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica, bietet ein Jahr lang die Aufbewahrung von Gegenständen an, die die Gäste in ihrer Unterkunft zurückgelassen haben.
 • Wenn Sie eine Änderung vornehmen möchten, stornieren Sie Ihre Reservierung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Reservierungsabteilung unter der E-Mail-Adresse apartmani@tomo.hr
 • TOMO Ltd., Wohnungen Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica, behält sich das Recht vor, eine Reservierung abzulehnen, zu stornieren oder zu ändern, wenn unser Reservierungssystem durch einen Fehler des Benutzers missbraucht oder offensichtlich gemacht wurde.

 

RESERVIERUNG STORNIERUNGSBEDINGUNGEN

Die Reservierung wird am Anreisetag bis 20:00 Uhr durchgeführt.

 • Bei Stornierung 7 Tage vor Anreise werden 0,00% des Garantiebetrags berechnet.
 • Bei Stornierung 6-2 Tage vor Anreise werden 50,00% des Garantiebetrags berechnet.
 • Stornierungen, die 1 bis 0 Tage vor Anreisedatum erfolgen, werden mit 100,00% des Gesamtbetrags berechnet.
 • Bei Nichterscheinen werden 100,00% des Vorschusses berechnet.

 

DATENSCHUTZ

 • TOMO Ltd., Wohnungen Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica, respektiert Ihre Privatsphäre. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung und Cookies für weitere Informationen.
 • Alle Ihre persönlichen Daten, die Sie während der Reservierung erhalten, werden in Übereinstimmung mit der Allgemeinen Datenschutzverordnung (Nr. 42/18) verwendet und verarbeitet.
 • TOMO Ltd., Wohnungen Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica verpflichtet sich, gemäß den Bestimmungen der Allgemeinen Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der kroatischen Gesetzgebung die Vertraulichkeit all Ihrer personenbezogenen Daten zu wahren, die es verarbeitet und verarbeitet und die es ausschließlich zu rechtmäßigen und persönlichen Zwecken verwendet ehrlicher Zweck. Ihre persönlichen Daten werden nicht für die Verwendung bereitgestellt oder anderweitig Dritten zugänglich gemacht (nicht autorisiert).

 

KREDITKARTE ODER BANKÜBERWEISUNG

Die Reservierung wird per Kreditkarte bestätigt, jedoch erst bei der Ankunft in unseren Apartments belastet. TOMO Ltd., Wohnungen Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica behält sich das Recht vor, einen Teil des Buchungsbetrags vorab zu autorisieren.

TOMO Ltd., Wohnungen Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica bieten die Möglichkeit, die Reservierung (ganz oder teilweise und abhängig von den Zahlungsbedingungen) direkt an die Firma Tomo Ltd., Apartments Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica, während des Buchungsvorgangs per Online-Zahlung (gemäß Angebot und Richtlinien der Bank).

Die Zahlung erfolgt sicher von Ihrer Kredit- / Debitkarte oder von Bankkonto zu Bankkonto.

Für spezielle (nicht erstattbare) Preise oder Sonderangebote beachten Sie bitte, dass TOMO Ltd., Apartments Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica, kann eine Vorauszahlung per Online-Überweisung (falls verfügbar) oder per Kreditkarte erforderlich sein, und Ihre Karte kann nach Vornahme einer Reservierung vorautorisiert oder belastet werden (manchmal ohne Rückerstattung).

Bitte überprüfen Sie die Informationen und Bedingungen (Reservierungen) des Dienstes sorgfältig, bevor Sie eine Reservierung vornehmen, da sonst TOMO Ltd., Apartments Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica, übernimmt keinerlei Haftung für nicht autorisierte, mutmaßliche oder inkorrekte Belastungen Ihrer Kreditkarte und kann nicht für Beträge oder Belastungen geltend gemacht oder erstattet werden, die in der angegebenen Weise entstanden sind .

 

BEZAHLUNG IM VORAUS, STORNIERUNG, NICHT KOMMENDE UND NÜTZLICHE INFORMATIONEN

Allgemeine Regeln bezüglich Stornierung, Änderung oder Nichtverfügbarkeit unserer Apartments finden Sie auf unserer Website.

 

In Übereinstimmung mit Art. 10, Absatz 1, Punkt 10 des Verpflegungsgesetzes (Amtsblatt 85/15, 121/16, 99/18) und Art. Gemäß den Absätzen 1 und 2 des Verbraucherschutzgesetzes (Amtsblatt 41/14, 110/15) kann ein Gast schriftlich oder persönlich in den Räumlichkeiten des Tomo P.J. 2 Gustava Krkleca 14, Donje Ladanje, 42243 Maruševec, oder per E-Mail an apartmani@tomo.hr.

 

Bitte überprüfen Sie sorgfältig alle Informationen und Bedingungen (Reservierungen) unserer Dienstleistungen bei der Buchung.

Bitte beachten Sie, dass die Reservierung von Unterkünften, für die eine Anzahlung oder Vorauszahlung (vollständiger oder teilweiser Betrag) erforderlich ist, storniert werden kann (ohne Vorankündigung oder Warnung), wenn der (die) relevante (n) (n) Betrag (e) zum relevanten geplanten Zahlungstermin in nicht vollständig bezahlt werden können in Übereinstimmung mit den entsprechenden Zahlungsbedingungen.

Sie können Ihre Vorauszahlung innerhalb von 90 Tagen einlösen, danach ist sie nicht mehr gültig.

Um Ihre Reservierung ordnungsgemäß abzuschließen und abzusichern, müssen Sie Ihre korrekte E-Mail-Adresse verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für falsche oder falsch geschriebene E-Mail-Adressen und falsch geschriebene Telefon-, Mobiltelefon- oder Kreditkartennummern.

Bei Missbrauch unserer Reservierungsplattform tragen Sie die Konsequenzen auf eigenes Risiko.

Alle möglichen Unregelmäßigkeiten und Streitigkeiten zwischen Gästen und TOMO Ltd., Apartments Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica, wird sich bemühen, einvernehmlich beizulegen, aber wenn dies nicht möglich ist, wird der Streit vor das zuständige Amtsgericht von Varaždin gebracht.

 

CONDIZIONI GENERALI DI AFFARI

Grazie per la prenotazione e si prega di notare i seguenti termini commerciali:

Tomo Ltd., Appartamenti Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica

IBAN (numero di conto bancario internazionale):

HR5123400091110239001

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

10000 Zagreb, Rackoga 6, Croazia

CODICE SWIT: PBZGHR2

 

 • Informazioni sull’alloggio presso TOMO d.o.o., Tomo P.J. Apartments 2, M. Rupcica 12, Vinica, gli ospiti possono scoprire via web, e-mail, telefono o direttamente alla reception e allo stesso modo effettuare una prenotazione.

Effettuando una prenotazione, l’ospite conferma di accettare i Termini e le condizioni generali delle regole della casa.

 • Al momento della prenotazione, è richiesto un pagamento anticipato del 30,00% del prezzo totale della prenotazione esclusivamente sull’IBAN della società TOMO Ltd., Apartments Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica (Ai sensi dell’articolo 15 dell’Accordo sull’apertura e la gestione di un conto in valuta estera) con riferimento obbligatorio al numero / ID e descrizione Conferma della prenotazione
 • Il check-in è possibile dopo le 14:00 del giorno di arrivo.
 • Il check-out deve essere effettuato entro le 10:00 del giorno di partenza.
 • TOMO Ltd., Appartamenti Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica, si riservano il diritto di addebitare costi aggiuntivi per il check-out posticipato.
 • I bambini di età pari o superiore a 12 anni sono considerati adulti e pagheranno l’intero prezzo per notte. Al momento della prenotazione dell’alloggio, è necessario includere i bambini di età superiore ai suddetti adulti.
 • I bambini sotto i 5 anni accompagnati dai genitori sono gratuiti su letti o culle esistenti.
 • Per i bambini dai 5 ai 12 anni il prezzo è la metà del prezzo.
 • Bambini di età inferiore a 12 anni – esenti dal pagamento della tassa di soggiorno.
 • I bambini dai 12 ai 18 anni pagano il 50,00% della tassa di soggiorno.
 • L’imposta di soggiorno (N. 71/2018, regolamento sulla determinazione dell’imposta di soggiorno per il 2019) per il comune di Maruševec è di 7,00 kn a persona.
 • IVA, tassa di soggiorno, registrazione e assicurazione sono inclusi nel prezzo.
 • Gli animali non sono ammessi.
 • L’importo dei pernottamenti prestabiliti è pagabile all’arrivo, il primo giorno di utilizzo dell’alloggio, altrimenti Apartments Tomo P.J.2 conserverà il documento di identità dell’ospite (passaporto, carta d’identità …) fino al completo pagamento.
 • TOMO Ltd., Appartamenti Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica, non responsabile per smarrimento o furto dei bagagli, oggetti di valore presso la struttura. Bagagli o oggetti di valore smarriti e rubati vengono segnalati a Tomo P.J.2 Apartments, M. Rupcica 12, Vinica e alla relativa stazione di polizia.
 • Puoi proteggere tutti i tuoi oggetti di valore conservandoli in una cassaforte. Non ci sono costi per l’utilizzo della cassaforte.
 • Per oggetti smarriti, TOMO d.o.o., Tomo Apartments P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica, prevede un anno di conservazione delle cose che gli ospiti hanno lasciato nel loro alloggio.
 • Se si desidera apportare una modifica, annullare la prenotazione e per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro ufficio prenotazioni all’indirizzo e-mail apartmani@tomo.hr
 • TOMO Ltd., Appartamenti Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica, si riservano il diritto di rifiutare, annullare o modificare una prenotazione se il nostro sistema di prenotazione è stato utilizzato in modo improprio o manifestato da un errore dell’utente.

 

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE DELLA PRENOTAZIONE

La prenotazione si svolge fino alle 20:00 del giorno di arrivo.

 • In caso di cancellazione 7 giorni prima dell’arrivo, verrà addebitato lo 0,00% dell’importo della garanzia.
 • In caso di cancellazione 6-2 giorni prima dell’arrivo, verrà addebitato il 50,00% dell’importo della garanzia.
 • Le cancellazioni effettuate 1-0 giorni prima dell’arrivo, verrà addebitato il 100,00% dell’importo.
 • In caso di mancata presentazione, verrà addebitato il 100,00% dell’importo dell’acconto.

 

PRIVACY

 • TOMO Ltd., Appartamenti Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica, rispetta la tua privacy. Si prega di leggere la nostra informativa sulla privacy e i cookie per ulteriori informazioni.
 • Tutte le informazioni personali ottenute durante la prenotazione vengono utilizzate ed elaborate in conformità con il regolamento generale sulla protezione dei dati (N.N. 42/18).
 • TOMO Ltd., Appartamenti Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica si impegna a rispettare le disposizioni del regolamento generale (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e della legislazione croata, preserverà la riservatezza di tutti i dati personali che elabora e contatta e che vengono utilizzati esclusivamente per scopi leciti e scopo onesto. Le tue informazioni personali non saranno fornite / rese disponibili per l’uso o altrimenti rese disponibili a terzi (non autorizzati).

 

CARTA DI CREDITO O TRASFERIMENTO BANCARIO

La prenotazione è confermata con carta di credito, ma è addebitata solo all’arrivo nei nostri appartamenti. TOMO Ltd., Appartamenti Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica si riservano il diritto di pre-autorizzare una parte dell’importo della prenotazione.

TOMO Ltd., Appartamenti Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica offrono la possibilità di pagare la prenotazione (in tutto o in parte e in base a quanto stipulato nei termini di pagamento) direttamente alla società Tomo Ltd., Appartamenti Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica, durante il processo di prenotazione tramite pagamento online (in conformità con l’offerta e le linee guida della banca).

Il pagamento viene elaborato in modo sicuro dalla tua carta di credito / debito o dal conto bancario al conto bancario.

Per determinati prezzi (non rimborsabili) o offerte speciali, si prega di notare che TOMO Ltd., Apartments Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica, può richiedere il pagamento anticipato tramite bonifico online (se disponibile) o con carta di credito e la sua carta può essere pre-autorizzata o addebitata (a volte senza rimborso) dopo aver effettuato una prenotazione.

Si prega di controllare attentamente le informazioni e le condizioni (prenotazioni) del servizio prima di prenotare altrimenti TOMO Ltd., Apartments Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica, non si assumono alcuna responsabilità per eventuali addebiti non autorizzati, presunti o errati effettuati sulla carta di credito e non possono essere richiesti o rimborsati per qualsiasi importo o addebito verificatisi nel modo specificato .

 

 

PAGAMENTO IN ANTICIPO, CANCELLAZIONE, INFORMAZIONI NON ARRIVATE E UTILI

Le regole generali in materia di cancellazione, modifica o non disponibilità dei nostri appartamenti sono disponibili sul nostro sito Web.

 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 10 della legge sulla ristorazione (Gazzetta ufficiale 85/15, 121/16, 99/18) e art. Ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del Consumer Protection Act (Gazzetta ufficiale 41/14, 110/15), un ospite può presentare un’obiezione scritta alla qualità dei nostri servizi, sia per iscritto che di persona presso la sede del Tomo P.J. 2 Gustava Krkleca 14, Donje Ladanje, 42243 Maruševec, o via e-mail a apartmani@tomo.hr.

 

Si prega di controllare attentamente tutte le informazioni e le condizioni (prenotazioni) dei nostri servizi al momento della prenotazione.

Si prega di notare che la prenotazione di un alloggio che richiede un acconto o un pagamento anticipato (importo totale o parziale) può essere annullata (senza preavviso o avviso) se gli importi (rimanenti) pertinenti non possono essere interamente pagati alla data di pagamento programmata pertinente in in conformità con i termini di pagamento pertinenti.

Puoi riscattare il pagamento anticipato entro 90 giorni, dopodiché non sarà più valido.

Per completare correttamente e proteggere la tua prenotazione, devi utilizzare il tuo indirizzo e-mail corretto. Non riconosciamo né accettiamo alcuna responsabilità (e non siamo tenuti a verificare) indirizzi e-mail errati o scritti in modo errato e numeri di telefono, cellulare o carta di credito errati.

In caso di uso improprio della nostra piattaforma di prenotazione, si sopporteranno le conseguenze a proprio rischio.

Tutte le possibili irregolarità e controversie tra gli ospiti e TOMO Ltd., Apartments Tomo P.J. 2, M. Rupcica 12, Vinica, si adopereranno per giungere a un accordo, ma se ciò non sarà possibile, porteranno la controversia al tribunale municipale di Varaždin competente.

 

error: Sadržaj je zaštićen!